Välkommen till Förskolan i Strömsnäsbruk!

       

Förskolan Tranan
Förskolan Filuren
Förskolan Lönneberga
Avdelningen Knoppen

Förskolan i Strömsnäsbruk består av nio avdelningar.

Vi tar emot barn som är mellan ett och sex år.

Aktuellt om platser och lokaler

Just nu finns ett behov av några extra förskoleplatser i Strömsnäsbruk.
Under en kort period kommer vi därför att ha en mindre barngrupp i lekhallen på Filuren.
I mitten av februari väntas en modul med två avdelningar stå färdig vid förskolan Lönneberga.
Är du nyfiken på hur moduler kan se ut
 - titta här.
Avdelningarna, yngrebarnsavdelningar, kommer att heta Kolibrin och Örnen.
De som kommer att jobba där heter Ymran Kadrolli, Joanita Jensen, Erica Olofsson, Ida Falck och Tobias Beran.
Telefon till Kolibrin:  0433-738 09.

För er som behöver barnomsorg innan dess eller har frågor kring placering hänvisas till handläggare Linda Andersson, tel 0433-720 73.

Förskolechef för förskolan i Strömsnäsbruk och Traryd är
Anna Salomonsson tel. 0433-722 90
E-post: anna.salomonsson@markaryd.se

Förskolan har öppet mellan kl 06:30 och 18:30.
Ibland sammarbetar förskolorna med varandra vid stängning.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära!
Med Barnet i Fokus stimuleras varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära! Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs!

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära! Demokrati och Inflytande. Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt Föräldraråd.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogisk genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Naturen
Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen.

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Föräldrar!
Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling.

Inloggningsuppgifter
Vid frågor gällande inloggningsuppgifter till 24sju så kan föräldrar trycka på ”glömt lösenord” på inloggningssidan och sedan ange sitt personnummer så skickas inloggningsuppgifterna på angiven mailadress eller per brev hem.

Andra språk/Other Languages

Barnet i fokus

Språk– läs och skrivutveckling i Markaryds kommun 

              


 

Måltider i Förskolan

 

www.dinskolmat.se

Studiedagar våren 2018

6 mars
18 juni

Vilket innebär att Förskolan har stängt

Dessa dagar ägnas åt kvalitetsarbete samt fortbildning för samtlig personal.

Behöver du någon form av tillsyn till ditt barn så får du kontakta personalen på respektive Förskola senast en månad innan studiedagen infaller.

Anna salomonsson, Förskolechef i Norra Kommundelen.


Länk till Skolverket

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

- Traryd förskola
- Strömsnäsbruk förskola

Sida skapad 2010-08-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-01-02