Välkommen till avdelningen Småttarna

Småttarna är en småbarnsavdelning
med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi på Småttarna försöker skapa en stimulerande och fantasieggande miljö som väcker barnens lust att leka och fantisera samt utvecklar deras motorik.

 
Leken anser vi vara mycket viktig för att kunna kommunicera med andra, utveckla ett självständigt tänkande och skapa social kompetens.

Under hösten 2015 och våren 2016 jobbar vi med målen:

Trygghet - Utemiljön, gården - Flerspråkighet

 


Adress: Bokhållarevägen 1, Strömsnäsbruk
Tel: 0433-72294, E-post: smattarna@markaryd.se

 

Andra språk/Other Languages


 

 

 

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

- Traryd förskola
- Strömsnäsbruk förskola

Sida skapad 2010-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-02