Välkommen till avdelningen Småttarna

Småttarna är en småbarnsavdelning
med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi på Småttarna försöker skapa en stimulerande och fantasieggande miljö som väcker barnens lust att leka och fantisera samt utvecklar deras motorik.

 
Leken anser vi vara mycket viktig för att kunna kommunicera med andra, utveckla ett självständigt tänkande och skapa social kompetens.
Vi arbetar med målen:

Trygghet - Utemiljön, gården - Flerspråkighet

 


Adress: Bokhållarevägen 1, Strömsnäsbruk
Tel: 0433-72294, E-post: smattarna@markaryd.se

 

Andra språk/Other Languages


 

 

 

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2010-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-26