Välkommen till Förskolan Filuren!

                  


Bokhållarevägen 1, Strömsnäsbruk

Förskolechef 0433-722 90
Avdelningar:

Småttarna 0433-722 94

Vätten 0433-722 96

Trollet 0433-722 97

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära!


Med Barnet i Fokus
Stimulera varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära!
Barnen ska känna trygghet och självförtroende.
Föräldrasamverkan ses som en stark resurs!

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära!

Demokrati & Inflytande
Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt föräldraråd.

Naturen
Naturen är vår bästa lek - och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Vi arbetar med kretsloppet. Vi har kompostering och odling.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogiskt genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Föräldrar!
Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling!

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling

Andra språk/Other Languages


 

 

 

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

- Traryd förskola
- Strömsnäsbruk förskola

Sida skapad 2010-04-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-02

Plats

Javascript is required to view this map.