Välkommen till avdelningen Vätten.

Vätten är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

Vi flyttar ut vår verksamhet i naturen en dag i veckan. Där skaffar vi oss kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor.
I skogen får vi också motorisk träning.

Vi arbetar också mycket med skapande verksamhet i form av sagotema och drama.
Där får vi in leken, språket, fantasin, empatin och samspelet mellan varandra.

 

Vi har bland annat jobbat med Bockarna Bruse i form av drama och skapande, allt efter barnens egna tankar och önskemål.

På Lärplattan har barnen spelat in en film om Bockarna Bruse.
Till sin hjälp har de haft sina figurerna och sina egna röster.

Under hösten 2015 och våren 2016 jobbar vi med målen:

Trygghet - Utemiljön, gården - Flerspråkighet

Adress: Bokhållarevägen 1, Strömsnäsbruk
Tel. 0433-72296, E-post: vatten@markaryd.se

Andra språk/Other Languages


 

 

 

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2010-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-02