Integrerad språkförskola

Den Integrerade Språkförskolan  ligger i Strömsnäsbruk.
Den är en del av avdelningen Hägern på Tranans förskola.

Totalt finns 6 platser för barn med språkstörning, med hela kommunen som upptagningsområde.

Barnen är på förskolan måndag-torsdag (kl.8:30-12:30) och där utöver efter vårdnadshavares behov.

På Hägern går det färre barn och det finns mer personal än på andra avdelningar i kommunen. Hela avdelningen arbetar med språket som fokus.

På språkförskolan arbetar förskollärare och logoped i team. Vi får handledning av specialpedagog. Barnen på språkförskolan får språk- och kommunikationsträning både enskilt och i mindre grupper vid flera tillfällen i veckan. Språkstimulansen finns givetvis även med i det dagliga arbetet genom vårt medvetna förhållningssätt.

Vi arbetar med bild- och teckenstöd (som kallas TAKK eller tecken som stöd) för att underlätta och stödja språkutvecklingen.

Vi ser leken som det främsta verktyget för att utveckla sin språkliga förmåga.

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2010-08-20
av Helen Magnusson
Senast uppdaterad 2018-08-09