Välkommen till Förskolan Tranan!

              

Tranan
Trädgårdsgatan 10, Strömsnäsbruk
Förskolechef 0433-722 90

Avdelningar:
Ekorren 0433-722 98
Strutsen 0433-722 93
Hägern 0433-722 95

På Tranans förskola finns också en Integrerad Språk förskola.

            


Med Barnet i Fokus
Stimulera varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära!
Barnen ska känna trygghet och självförtroende.
Föräldrasamverkan ses som en stark resurs!

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära!

Demokrati & Inflytande
Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt föräldraråd.

Uteverksamhet
Vi är ute varje dag. Uteverksamheten är viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Utevistelse stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik och kondition.

Naturen
Naturen är vår bästa lek - och inlärningsplats. Vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Vi arbetar med kretsloppet. Vi har kompostering och odling.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogiskt genomtänkt material och pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Föräldrar!
Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling!

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

 


 

Andra språk/Other Languages


 

 

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2010-08-20
av Helen Magnusson
Senast uppdaterad 2018-08-09

Plats

Javascript is required to view this map.