Välkommen till avdelningen Junibacken!

 
De allra yngsta barnen skolas in på Junibacken som är en småbarnsavdelning.

Vi har en läroplansgrundande verksamhet där leken är i fokus.

 
En stor del av dagen ägnas åt den fria leken
Den fria leken är viktig för barn då de utvecklar sin sociala kompetens och kommunikation.
Vi har också planerade aktiviteter under veckan.
Varje vecka har vi någon form av rörelseaktivitet där barnen får utveckla sin motorik, vilket de även ges möjlighet till naturligt under vår utevistelse.
Vi är ute varje dag.
Skapande verksamhet med olika material är också något vi tycker är viktigt och kul.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andra språk/Other Languages

 

E-tjänst 24sju

Barnet i fokus            


 

Måltider i Förskolan

 

www.dinskolmat.se

Studiedagar hösten 2018

17 augusti
21 november

Dessa dagar ägnas åt kvalitetsarbete samt fortbildning för samtlig personal och därför stänger vi förskolan dessa dagar.

Behöver du någon form av tillsyn till ditt barn så får du kontakta personalen på respektive förskola senast en månad innan studiedagen infaller.

Anna Salomonsson, förskolechef i norra kommundelen.


Länk till Skolverket

Sida skapad 2010-09-16
av Cecilia Hansson
Senast uppdaterad 2018-08-09