Välkommen till avdelningen Lindblomman

På Lindblomman finns barn i åldrarna 4-5 år.

Vi vill ge barnen en trygg, stimulerande lekmiljö med många  möjligheter till motorisk träning ute såväl som inne. Vi strävar efter att ge barnen förståelse och respekt för varandra. Att visa hänsyn, ta ansvar samt att visa empati för barn och vuxna.

All verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn.

Vi ingår i det livslånga lärandet och vårt mål är att ge barnen en god social grund att stå på.

I förskolan har vi börjat använda oss av "tecken som stöd" som ett komplement för kommunikation. 

 

 Varje vecka har vi utedag. Då går vi till olika ställen i vår närmiljö. Där tittar vi på olika saker, lyssnar och känner. Vi tränar motoriken i naturlig miljö.

Leken är en viktig del i vår vardag. I den tränas den sociala kompetensen, språket och motoriken.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Andra språk/Other Languages

 

E-tjänst 24sju

Barnet i fokus            


 

Måltider i Förskolan

 

www.dinskolmat.se

Studiedagar hösten 2018

17 augusti
21 november

Dessa dagar ägnas åt kvalitetsarbete samt fortbildning för samtlig personal och därför stänger vi förskolan dessa dagar.

Behöver du någon form av tillsyn till ditt barn så får du kontakta personalen på respektive förskola senast en månad innan studiedagen infaller.

Anna Salomonsson, förskolechef i norra kommundelen.


Länk till Skolverket

Sida skapad 2010-09-16
av Cecilia Hansson
Senast uppdaterad 2018-08-09