Välkommen till förskolan i Traryd!

 

Junibacken småbarnsavdelning 0433-72284
Lindblomman syskonavdelning 0433-72286, 0433-72415
Förskolan i Traryd består av två avdelningar.
Vi tar emot barn som är mellan ett och sex år.

Vår adress är Kyrkvägen 7, 287 72 Traryd

Förskolechef i Traryd och Strömsnäsbruk är
Anna Salomonsson tel. 0433-72290
Epost anna.salomonsson@markaryd.se

Förskolan har öppet mellan kl 06:30 och 18:30
Vi samarbetar med fritidshemmet Linden vid stängningarna.

Lilla Gubben och Herr Nilssons avdelningar byter nu namn till Lindblomman.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära!
Med Barnet i Fokus stimulera varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära! Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs!

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära! Demokrati och Inflytande. Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt Föräldraråd.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogisk genomtänkt material coh pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Uteverksamhet
Vi är ute varje dag. Uteverksamheten är viktig del i vår pedagogiska verksamhet.
Utevistelse stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik och kondition.

Naturen
Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Närheten till naturen och speciellt Traryds djurpark är mycket betydelsefull för oss.
Vi besöker djurparken ofta och ser dess förändringar under årets alla månader.

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Föräldrar!
Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling.

Föräldraråd
information om Föräldrarådet hittar du under fliken "Förskola Strömsnäsbruk", "Föräldraråd".

 

 

Andra språk/Other Languages

 

E-tjänst 24sju

Barnet i fokus            


 

Måltider i Förskolan

 

www.dinskolmat.se

Studiedagar hösten 2018

17 augusti
21 november

Dessa dagar ägnas åt kvalitetsarbete samt fortbildning för samtlig personal och därför stänger vi förskolan dessa dagar.

Behöver du någon form av tillsyn till ditt barn så får du kontakta personalen på respektive förskola senast en månad innan studiedagen infaller.

Anna Salomonsson, förskolechef i norra kommundelen.


Länk till Skolverket

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

Förskolan Strömsnäsbruk, Förskolan Traryd

Sida skapad 2010-09-16
av Cecilia Hansson
Senast uppdaterad 2018-08-09