Välkommen till förskolan i Traryd!

 

Junibacken småbarnsavdelning 0433-72284
Lindblomman syskonavdelning 0433-72286, 0433-72415

Förskolan i Traryd består av två avdelningar.
Vi tar emot barn som är mellan ett och sex år.

Vår adress är Kyrkvägen 7, 287 72 Traryd

Förskolechef för förskolan i Traryd och Strömsnäsbruk är
Anna Salomonsson tel. 0433-72290
Epost anna.salomonsson@markaryd.se

Förskolan har öppet mellan 6:30 och 18:30
Vi samarbetar med Fritidshemmet Linden vid stängningarna.

Lilla Gubben och Herr Nilssons avdelningar byter nu namn till Lindblomman.

Aktuellt om platser och lokaler

Antalet barn som behöver plats i förskolan har det senaste året ökat markant.
Flera nya avdelningar har öppnats runt om i Strömsnäsbruk.
Nu har vi fått möjlighet att använda en modul med två avdelningar. Den kommer att placeras vid förskolan Lönneberga i Strömsnäsbruk.
Modulen väntas stå klar i mitten av februari.
är du nyfiken på moduler - titta här.
Avdelningarna, yngrebarnsavdelningar, kommer att heta Kolibrin och Örnen.
De som ska arbeta där är Ymran Kadrolli, Joanita Jensen, Erica Olofsson, Ida Falck och Tobias Beran.
Telefonnummer till Kolibrin blir 0433-738 09.

För er som behöver barnomsorg innan dess eller har frågor angående placeringar hänvisas till handläggare Linda Andersson, tel 0433-720 73.

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära!
Med Barnet i Fokus stimulera varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära! Barnen ska känna trygghet och självförtroende. Föräldrasamverkan ses som en stark resurs!

Personalen
Ni möts av en kunnig, professionell och positiv personal!

Trygghet
Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära! Demokrati och Inflytande. Alla barn är lika mycket värda. Vi ger barnen inflytande över verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Vi följer barnkonventionen, och vi har ett aktivt Föräldraråd.

Utvecklande Lärande
Utmanande och föränderlig lekmiljö, pedagogisk genomtänkt material coh pedagoger som ser och utmanar varje barns kompetenser.

Naturen
Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. vi vill ge barnen medvetenhet om sin del i naturen. Närheten till naturen och speciellt Traryds djurpark är mycket betydelsefull för oss.
Vi besöker djurparken ofta och ser dess förändringar under årets alla månader.

Pedagogisk dokumentation
Barnens lärande och kunskap ligger till grund för verksamhetens utveckling.

Föräldrar!
Varmt välkomna in i verksamheten. Ni ses som en resurs för ert barns och förskolans utveckling.

 

 

 Här kan du läsa Läroplan för förskolan 98 reviderad upplaga 2016

Andra språk/Other Languages

 

Barnet i fokus

Språk– läs och skrivutveckling i Markaryds kommun 

              


 

Måltider i Förskolan

 

www.dinskolmat.se

Studiedagar våren 2018

6 mars
18 juni

Vilket innebär att Förskolan har stängt

Dessa dagar ägnas åt kvalitetsarbete samt fortbildning för samtlig personal.

Behöver du någon form av tillsyn till ditt barn så får du kontakta personalen på respektive Förskola senast en månad innan studiedagen infaller.

Anna salomonsson, Förskolechef i Norra Kommundelen.


Länk till Skolverket

KontaktpersonFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

- Traryd förskola
- Strömsnäsbruk förskola

Sida skapad 2010-09-16
av Cecilia Hansson
Senast uppdaterad 2017-12-27