Tillsynsansvar förskola

Med tillsynsansvar menas ansvar för barnet.
Syftet med tillsynsansvaret är att barnet inte ska skadas på grund av olycka, inte kränkas och inte heller utsätta sig själv eller andra för skada.

Förskolechefen har det övergripande ansvaret och ska se till att personalen vet vad som gäller i ansvarsfrågor.

Läs mer i Föräldrainformation om förskolans tillsynsansvar

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-27
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2015-07-01