Tillsynsansvar skola

Med tillsynsansvar menas ansvar för elev eller ungdom.
Syftet med tillsynsansvar är att skolan ska förebygga så att eleven inte skadas på grund av olycka, inte kränks och heller inte utsätter sig själv eller andra för skada.

Tillsynsansvaret är kopplat till barn/ungdomars ålder och avtar med stigande ålder. Det gäller för barn och ungdom upp till 18 års ålder.

Rektor har det övergripande ansvaret och ska se till att personal vet vad som gäller i ansvarsfrågor.

Läs mer i Föräldrainformation om skolans tillsynsansvar

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-27
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2015-01-27