Gymnasieantagning

Ansökan till gymnasieskolan 2017/2018

Ansökningstiden för gymnasievalet är nu avslutad. Den 12 april sker en preliminär antagning som är baserad på höstterminsbetygen och då öppnas åter webben så ni kan se hur ansökningsläget ser ut.
Vill du ev göra ett omval/tillval ska du kontakta din Studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med detta. Omvalsperioden är öppen 12 april t o m 10 maj. Val inkomna efter detta datum betraktas som för sent inkommen ansökan.

Ev frågor gällande antagning, kontakta Antagningskansliet 0433-72208

Länk till Gymnasieansökan på webben för Markaryds kommun

Byte av utbildning/omval
Om du som redan går på gymnasiet och av någon anledning vill byta program/skola ska du kontakta din SYV. Du måste också lämna in en ansökan/omval om detta till antagningskansliet i din hemkommun.

Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Frågor om regler för antagning, inackordering, studiehjälp och resor besvaras av Inga-Lill Evaldsson 0433-722 08. E-mail: inga-lill.evaldsson@markaryd.se  

Alla ansökningar till gymnasiala utbildningar för boende i Markaryds kommun, handläggs via antagningskansliet i Markaryds kommun.

Antagning för vuxenutbildning handläggs av SYV Conny Gustafsson 0433-722 51. Email: Conny.gustavsson@markaryd.se

Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år (SL 5 33§)
Elever som går på gymnasiala friskolor söker inackorderingsbidrag hos CSN.

Mer information och ansökningsblankett 

NIU-fotboll Du som går på KCM kan söka NIU-fotboll oavsett vilket gymnasieprogram du tänkt gå. Ansökan till NIU inför läsåret 2017/2018 ska vara KCM tillhanda senast 9 december. Önskat program söker du som vanligt via Webben senast 15 februari.
Ansökan NIU

Antagningsstatistik från slutlig antagning lå 2016/2017 till Kunskapscentrum Markaryd

GTranslate

Kontaktuppgifter:

Post och besöksadress
Antagningskansliet
Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Telefon: 0433-722 08

Email: inga-lill.evaldsson@markaryd.se
Kontaktperson: Inga-Lill Evaldsson

Öppettider: Vardagar 07.30-16.30

Sida skapad 2011-12-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-02-16