Gymnasieantagning

Ansökan till gymnasieskolan 2017/2018

Den preliminära antagningen är nu klar och valwebben är åter öppen, där du kan se hur ansökningsläget ser ut.
Vill du ev göra ett omval/tillval ska du kontakta din Studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med detta. Omvalsperioden är öppen t o m 10 maj. Val inkomna efter detta datum betraktas som för sent inkommen ansökan.

Ev frågor gällande antagning, kontakta Antagningskansliet 0433-72208

Länk till Gymnasieansökan på webben för Markaryds kommun

Byte av utbildning/omval
Om du som redan går på gymnasiet och av någon anledning vill byta program/skola ska du kontakta din SYV. Du måste också lämna in en ansökan/omval om detta till antagningskansliet i din hemkommun.

Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Frågor om regler för antagning, inackordering, studiehjälp och resor besvaras av Inga-Lill Evaldsson 0433-722 08. E-mail: inga-lill.evaldsson@markaryd.se  

Alla ansökningar till gymnasiala utbildningar för boende i Markaryds kommun, handläggs via antagningskansliet i Markaryds kommun.

Antagning för vuxenutbildning handläggs av SYV Conny Gustafsson 0433-722 51. Email: Conny.gustavsson@markaryd.se

Resultat av den preliminära antagningen inför läsåret 2017/2018 till Kunskapscentrum Markaryd (KCM).

NIU-fotboll Du som går på KCM kan söka NIU-fotboll oavsett vilket gymnasieprogram du tänkt gå. Ansökan till NIU inför läsåret 2018/2019 ska vara KCM tillhanda senast 9 december. Önskat program söker du som vanligt via Webben senast 15 februari.
Ansökan NIU

Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år (SL 5 33§)
Elever som går på gymnasiala friskolor söker inackorderingsbidrag hos CSN.

Mer information och ansökningsblankett 

Antagningsstatistik från slutlig antagning lå 2016/2017 till Kunskapscentrum Markaryd

GTranslate

Kontaktuppgifter:

Post och besöksadress
Antagningskansliet
Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Telefon: 0433-722 08

Email: inga-lill.evaldsson@markaryd.se
Kontaktperson: Inga-Lill Evaldsson

Öppettider: Vardagar 07.30-16.30

Sida skapad 2011-12-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-04-20