Gymnasieantagning

Ansökan till gymnasieskolan 2018/2019

Den slutliga antagningen är nu klar och alla har förhoppningsvis fått en utbildningsplats.
Du som inte är behörig till något nationellt program kommer att få ett erbjudande om utbildningsplats på Introduktionsprogrammet. 
För att se resultatet loggar du in med samma inloggningsuppgifter som du använde vid ansökan. Samtliga sökande kommer också att få ett besked med posten. Du måste svara om du tackar ja eller nej till erbjuden plats. Ja-svaret kan du lämna på webben, men om du av någon anledning tackar nej måste du skicka in det svaret med posten. 
Är du inte nöjd med den utbildning du erbjudits eller påbörjat, ska du kontakta oss på antagningskansliet eller SYV på din skola. Ev frågor gällande antagning, kontakta Antagningskansliet 0433-72208

Alla ansökningar/omval till gymnasieutbildning ska lämnas till den kommun där du är folkbokförd. 

Ev frågor gällande antagning, kontakta Antagningskansliet 0433-72208

Länk till Gymnasieansökan på webben för Markaryds kommun

Byte av utbildning/omval
Om du som redan går på gymnasiet och av någon anledning vill byta program/skola ska du kontakta din SYV. Du måste också lämna in en ansökan/omval om detta till antagningskansliet i din hemkommun.

Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Frågor om regler för antagning, inackordering, studiehjälp och resor besvaras av Inga-Lill Evaldsson 0433-722 08. E-mail: inga-lill.evaldsson@markaryd.se  

Alla ansökningar till gymnasiala utbildningar för boende i Markaryds kommun, handläggs via antagningskansliet i Markaryds kommun.

Antagning för vuxenutbildning handläggs av SYV Conny Gustafsson 0433-722 51. Email: Conny.gustavsson@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter:

Post och besöksadress
Antagningskansliet
Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Telefon: 0433-722 08

Email: inga-lill.evaldsson@markaryd.se
Kontaktperson: Inga-Lill Evaldsson

Öppettider: Vardagar 07.30-16.30

Blanketter
Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Sida skapad 2011-12-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-07-04