Gymnasieantagning

Ansökan till gymnasieskolan 2018/2019

Nu har alla åk 9-elever gjort sina val till gymnasiet inför läsåret 2018/2019.
Den 11 april är det preliminära antagningsresultat klart och de sökande kan gå in på val-webben och se hur de ligger till.
Under perioden 11 april -10 maj kan de sökande som vill, göra omval. Det kan vara de som ångrar sitt tidigare val eller kanske vill lägga till/ta bort något av de tidigare valen. Du som önskar göra ett omval ska kontakta din SYV för att få hjälp med detta.

Alla ansökningar/omval till gymnasieutbildning ska lämnas till den kommun där du är folkbokförd. 

Ev frågor gällande antagning, kontakta Antagningskansliet 0433-72208

Länk till Gymnasieansökan på webben för Markaryds kommun

Byte av utbildning/omval
Om du som redan går på gymnasiet och av någon anledning vill byta program/skola ska du kontakta din SYV. Du måste också lämna in en ansökan/omval om detta till antagningskansliet i din hemkommun.

Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Frågor om regler för antagning, inackordering, studiehjälp och resor besvaras av Inga-Lill Evaldsson 0433-722 08. E-mail: inga-lill.evaldsson@markaryd.se  

Alla ansökningar till gymnasiala utbildningar för boende i Markaryds kommun, handläggs via antagningskansliet i Markaryds kommun.

Antagning för vuxenutbildning handläggs av SYV Conny Gustafsson 0433-722 51. Email: Conny.gustavsson@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter:

Post och besöksadress
Antagningskansliet
Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Telefon: 0433-722 08

Email: inga-lill.evaldsson@markaryd.se
Kontaktperson: Inga-Lill Evaldsson

Öppettider: Vardagar 07.30-16.30

Blanketter
Omvalsblankett vid byte av skola/utbildning

Omvalsblankett före skolstart

Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Sida skapad 2011-12-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-10