Skolskjuts

Enligt Skollagen 10 kap 32 § har "Elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."I Markaryds kommun är det utbildnings- och kulturnämnden som beslutar om vilka skolskjutsregler som gäller i kommunen.

Handläggare på utbildnings- och kulturförvaltningen är skolskjutsansvarig och ser till att alla som har rätt till skolskjuts får det.Vem som har rätt till skolskjuts, vilka avståndsregler som gäller, undantag från skolskjutsreglerna med mera kan du läsa om i kommunens skolskjutshandledning.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonHandläggare
Ann-Christin Kr...
0433-72072

 

Sida skapad 2015-01-27
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-21