Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar med olika typer av inspektion. Syftet är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Skolinspektionen tillsyn Markaryds kommun (nytt fönster)

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonUtbildnings- och kulturnämndens ordförande
Maria Svensson ...
0708-228381

 Utbildningschef
Lars-Ola Olsson
0433-720 77
Sida skapad 2010-11-12
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2018-04-04