Specialpedagogisk kompetens

I Centrala Elevhälsan är vi fyra specialpedagoger som är verksamma i huvudsak inom områdena matematik, läs- och skrivutveckling, tal och språk samt riktat mot förskolan.
Vi arbetar på uppdrag från elevernas hemskolor, allt från förskola till gymnasium.

Vår målsättning är att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.
Det kan handla om att göra anpassningar i elevens lärmiljö och samtal, stöd eller handledning till lärare, samt arbete med elev.

 

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter:

Pia Ek
Tal och språk
Tel: 072-1950821

Rose-Marie Israelsson
Matematik
Tel: 0721-950823

Camilla Moberg
Läs- och skrivutveckling
Tel:0721-950822

Ewa Wessberg
Förskola
Tel: 070-5509705

Sida skapad 2013-02-20
av Madlen Sandström
Senast uppdaterad 2017-09-06