Tånneryd

Tånnerydsturen
Våren 1995 byggdes den ca 5 km långa vandringsleden, Leden, som går på stigar och skogsvägar genom mycket vacker natur, börjar och slutar vid Tånnerydsdammen. Efter ca 2 km finns en 120 m lång spång och 500 meter längre fram finns en rastplats vid Tånneryds lösen. Strax före rastplatsen kan man göra en avstickare till den plats där Sven jonsgräbborna bodde på sin tid. Där återstår nu ett stenröse.I slutet av leden, vid sista backen, kan man göra en avstickare till Tånneryds högsta punkt, Tånnerydsturen den är137,5 meter över havet.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2013-08-20
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2015-09-07