tobaksFRIduo


tobaksFRIduo är en effektiv, flexibel och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk. Den bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information och positivt grupptryck.

Eleven bildar duo med en tobaksfri vuxen, som han/hon skriver kontrakt med. Den vuxne stöttar eleven fram till skolavslutningen i årskurs nio.

Alla elever får ett medlemskort som ett bevis på det aktiva beslutet! Det är också en personlig värdehandling som ger förmåner och rabatter på t.ex. fika, varor eller aktiviteter.

Det ska löna sig att vara tobaksfri.
- Madlen & Roma (Strömsnässkolan, Markaryds skola)

Andra språk/Other Languages

Information om TobaksFRIduo

Förmånslista för elever som är medlemmar i TobaksFRIduo

KontaktpersonSkolkurator Strömsnässkolan/Traryds skola
Madlen Sandström
0433-72265

 

Sida skapad 2011-10-20
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-13