Traryd

Grönörundan, 4 km.
Start vid busshållsplatsen . Går genom hembygdsparken och följer tovhultssjön. Förbi kraftverket, där man kan se ställverket och ut över idrottsplatsen. genom barrskog, lövskog och en öppen odlad mark på västra sidan av Lagaån och åter ner mot R1:an. Barnvagnsvänlig.

Kvinnhultsrundan, 8 km.
Start vid busshållplatsen, över R1:an och sedan söderut på Södra Stationsgatan till Mjärydsvägen. I Mjäryd åt vänster mot Kvinnhult. Därefter till vänster mot Älmhultsvägen och sedan åter mot Traryd. Barnvagnsvänlig samt lämplig för cykling.

Tovhultsrundan, ca 3 km,
Start vid busshållplatsen. Går genom Hembygds- och Djurparken över åsen längs ån förbi båtklubben. Därefter över R1:an förbi gamla järnvägsstationen och tillbaka till busshållplatsen.

Bokelundsrundan, ca 4 km
Kulturvandring i skogsmiljö i östra delen av Traryd. Start och mål på två ställen, dels strax öster om Nibes lager (tidigare Modulfönster) dels vägen mot Rishult, ca 600 m från väg 120. Vandringsleden är markerad med rödmålade käppar och brickor med boklöv.
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2013-08-20
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2013-08-20