VA info och bestämmelser

Information till fastighetsägare om allmänna vatten och avloppstjänster 

Denna informationsskrift ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster och har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län. Den behandlar och informerar om de bestämmelser som gäller för användning av den allmänna vatten och avloppsanläggningen.

Läs mer här


ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
Vatten och avloppsanläggningen i kommuner i
Kronobergs län

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Läs mer härVattnets hårdhet

Vattnet i Markaryds kommun har en hårdhet på mellan 2-3 tyska grader

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-12-14
av Sven-Erick Bengtsson
Senast uppdaterad 2017-10-26