Avgifter

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Avgifterna gäller från och med 2010-01-01.

Du betalar en avgift som beräknas och tas ut för insatser utförda inom hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiftsberäkning görs enligt 

Avgifter 2018

Blankett för beräkning av avgift för service/omvårdnad 

Broschyr Avgifter 2018
 

I länker Socialstyrelsen i högerspalten kan du läsa mer om avgifter i äldre och handikappomsorgen.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEkonomiassistent
Tatiana Petrova
0433-720 35


Löne/ekonomiassistent
Johanna Lindberg
0433-72026
Sida skapad 2010-04-23
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2018-09-13