Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig med funktionsnedsättning så att du kan leva ett självständigt liv i ditt hem. Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller långvarigt. Bidraget lämnas för åtgärder som underlättar det dagliga livet i hemmet exempelvis att kunna förflytta sig i bostaden, sköta sin hygien, laga mat samt att komma ut. Åtgärderna ska ha klar koppling till funktionsnedsättningen.

Bidraget ska användas till nödvändiga fasta funktioner. Bidrag ges inte till normalt bostadsunderhåll eller för att åtgärda byggnadstekniska brister tex fukt och mögelskador.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skickas tillsammans med ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig till fastighetskontoret på kommunen. Ansökan prövas av kommunens fastighetskontor.

Intyg till bostadsanpassning kostar 150,- kronor.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonArbetsterapeut
Ann-Christin Eklöf
0433-72372


Sjukgymnast
Aneta Larsson
0433-72370
Sida skapad 2018-04-17
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-17