Hemtjänst

Du som inte klarar av hushållets skötsel eller din personliga omvårdnad på egen hand, kan efter prövning få hjälp i hemmet. Hjälpen kan bestå av städning, tvätt, personlig hygien, av- och påklädnad, inköp, måltider, aktivering, träning eller något annat, som ingår i det dagliga livet.

Om du vill ansöka om något av ovanstående kontaktar du biståndshandläggare.
Handläggaren kommer på hembesök hos dig för att göra en bedömning av hjälpbehovet.

Du har rätt att ansöka om vad du vill och du har rätt att få ett beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Om du blir beviljad hemtjänst får du en kontaktperson bland personalen. Beslutet omprövas så snart behoven förändras. Hörselvård kräver ingen ansökan eller prövning.

Beviljad insats som personlig omvårdnad ska utföras inom tre dagar. Serviceinsatser/sociala insatser inom tio  dagar.

För insatserna ovan får du betala en avgift som är baserad på hur mycket hjälp du får samt på din inkomst. Vad du ska betala framgår av kommunens taxor. Hjälp av hörselvårdsbiträde är alltid avgiftsfritt. 
 

Förenklad ansökan om trygghetslarm och matdistibution

Du som har behov av trygghetslarm eller matdistibution och har fyllt 75 år kan få detta efter att ha fyllt i en förenklad ansökan.

Inom tre arbetsdagar efter det du blivit beviljad trygghetslarm ska larmet vara installerat.

Information om matdistribution
Ansökan om matdistibution
Ansökan om trygghetslarm

Läs mer i broschyrerna nedan:

Hemtjänst

Trygghetslarm

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051


Enhetschef hemtjänst
Håkan Ekström
0433-72416


Enhetschef
Eva Andersson
0433-738 39


Biståndshandläggare
Amanda Hult
0433-72423


Biståndshandläggare
Sabina Tuvesson
0433-72334


Biståndshandläggare
Josefin Johansson
0433-72423
Sida skapad 2010-05-19
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2018-04-19