Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Valfrihetssystem enligt LOV infördes inom hemtjänstens serviceinsatser den 1 januari 2011.
 

Vad innebär valfrihetssystem?

- Att det är du som beviljats hemtjänst som har friheten att välja om ett godkänt företag eller kommunens egen hemtjänst ska utföra insatserna hos dig

- Att kommunen och godkända företag konkurrerar genom kvaliteten på sina tjänster

- Att kommunen ej får särbehandla något av företagen eller den egna verksamheten  

 
Följande utförare av serviceinsatser finns:

Renare bostad

Femtiofem plus

Dessutom finns kommunens hemtjänst:

Kommunens egenregi 

Du hittar utförarens broschyr om du klickar på respektive utförare.

Företag som godkänns av socialnämnden och som nämnden har avtal med kan utföra serviceinsatser i hemmet.

Biståndshandläggaren informerar om vilka utförare du har att välja bland.

Avgiften är densamma oavsett vem som utför den. Den betalas till kommunen på samma sätt som idag.

Om du väljer ett företag så kan du välja tilläggstjänster, t ex gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning med mera. Tilläggstjänster är något som är frivilligt och som du själv väljer.

Kostnaden för tilläggstjänster betalar du direkt till företaget.   

Det är kommunen som ansvarar för hemtjänsten att den håller rätt kvalitet även om den utförs av ett företag. 

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSamordnare/Verksamhetsutvecklare
Malin Vendel
0433-72043

 

Sida skapad 2010-08-16
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-08-21