Anhörigstöd

I samhället är det många som på olika sätt hjälper en annan person i dennes vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller en social situation, inte klarar sig på egen hand.

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Bestämmelsen lyder:

5 kap. 10 § socialtjänstlagen

"Personer som vårdar eller stödjer närstående. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder:"

Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.

Vilket stöd kan ges?

Enskilda samtal

Träffar med andra anhörigvårdare. Människor i samma situation kan ge varandra tips och stöd

Växelvård. Vård ges växelvis hemma och på korttidsplats

Avlösning i hemmet. De anhöriga som inte kan lämna den de vårdar, kan få hjälp av hemtjänstpersonalen. De kommer hem och är där ett antal timmar för att den anhörige ska kunna upprätthålla sociala kontakter, uträtta ärenden, genomföra aktiviteter utanför hemmet och för att kunna bibehålla ett självständigt liv. Tio timmars avlösning i månaden är kostnadsfri.

Hemsjukvård. Den som har omfattande och långvariga sjukvårdsbehov samt svårt att ta sig till vårdcentralen, kan få del av hemsjukvården och hjälp av kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i hemmet.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSamordnare Anhörigstödet
Ann-Charlotte J...
0433-72174


LSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Demenssköterska
Elisabeth Malmehag
0433-72332
Sida skapad 2012-06-14
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2017-11-30