Demens

Vad är demens?
Demens är latin och betyder "utan själ".
Det är inte detsamma som naturligt åldrande men oftast drabbar det äldre personer.
Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Enbart minnesförlust räcker inte för att ställa en demensdiagnos.
Minnesstörningen och ytterligare två av följande symtom måste funnits under minst 6 månader:
- Nedsatt tankeförmåga, klarar inte abstarkt tänkande
- Försämrad orienteringsförmåga (att hitta) och rumsuppfattning
- Språkstörningar som gör det svårt att uttrycka sig i tal och skrift
- Praktiska svårigheter med vardagliga bestyr, som klä på sig, laga mat, städa, handla   
   och sköta sin hygien
- Personlighetsförändrad, till exempel omdömeslös, initiativlös, aggressiv, har bristande 
  motivation 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-11-06
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22