Äldre/senior

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand.

När insatserna i hemmet inte räcker till finns olika former av boende att tillgå.

Exempel på insatser:

* Anhörigstöd
* Hemtjänst
* Rehabilitering
* Hjälpmedel
* Dagcentraler
* Trygghetslarm
* Färdtjänst
* Riksfärdtjänst
* Korttidsboende
* Särskilt boende

I länken Äldreguiden till höger kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet för att se hur bra de är på olika kvalitetsområden.

Lättläst om äldreomsorg!

Lättläst om matdistribution!

Lättläst om träffar!

Lättläst om överklagan!

Lättläst hos Socialstyrelsen

Anhörigstödet i Markaryds Kommun bjuder in till anhörigcafé

Är du anhörig eller närstående till någon med demenssjukdom?
Vi träffas på Mellangård Kvarngatan 23 i Markaryd
Den 14 november mellan 17.00 och 19.00
Vi bjuder på kaffe/te och smörgåstårta
Vi visar en kort film och pratar om bemötande.

Eftersom det ibland kan förekomma att personer, med oärliga avsikter, uppger sig vara från kommunen vill vi påminna om att våra medarbetare kan alltid legitimera sig.
 
 
 
 
Både hemtjänsten och hemsjukvårdens personal har legitimation med foto med sig när de hembesök.

Hjälpmedelsinstitutets projekt "Bo bra på äldre dar" avslutades med en framtidskonferens i Stockholm 22 - 23 november 2012.
Klicka på länk till nyhetsbrev här nedan så får du information om vad som presenterades där.
Klicka här!

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051
Sida skapad 2010-04-09
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2017-11-13