Barnahus Kronoberg

Barnahus erbjuder en trygg och barnvänlig miljö för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott. Det är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri. Barnahus Kronoberg finns i Växjö. Läs mer om verksamheten här

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2017-06-13
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-06-13