Barn/Ungdom

Barn och ungdom

Barn och föräldrar kan behöva hjälp och stöd i olika situationer.

Det kan handla om barn som far illa, relationsproblem, adoptions- eller vårdnadsfrågor. Ibland kan det finnas behov av att tala med någon om sin oro.

Exempel på insatser:

*  Råd- och stödsamtal

*  Kontaktperson

*  Kontaktfamilj 

*  Familjebehandling

*  Familjehemsplacering

Kontakta oss om du söker hjälp eller vill ha mer information. Du kan ringa oss eller skicka e-post. Söker du oss genom ett obokat besök så är vi oftast upptagna. Därför är det bäst om du ringer eller skickar e-post.

Ansökan
Behöver du stöd och hjälp kontaktar du en socialsekreterare på telefontid, vardagar, mellan 09.00 och 10.00. Telefon 0433-720 00.

Väntetid
Efter att du ansökt om hjälp/stöd så behöver vi oftast göra en utredning med bedömning innan vi fattar beslut. En utredning kan pågå i upp till 4 månader. Därför kan väntetiden vara mer än 4 månader innan en eventuell insats kan ges. Familjebehandlarna kan i vissa fall ge 5 samtal utan att utredning görs. Då kan samtalen påbörjas inom någon vecka.

Avgifter
Våra insatser får du som regel utan att det kostar dig något. Vid utflykter får du betala mat- och entrékostnader.

Vid familjehemsplacering får du som förälder betala en summa per månad för ditt placerade barn. Summan avgörs av vilken inkomst och vilka godkända kostnader du har och kan vara mellan 0 och 1 200 kronor kronor/månad. Barnbidrag från Försäkringskassan går direkt till familjehemmet.


Värdighetsgaranti/tjänstegaranti

När det uppstår akuta situationer ska du som förälder kunna få tid för samtal med socialsekreterare eller familjepedagog inom två arbetsdagar.

Vad kan vi lova?

Du får en tid för samtal med socialsekreterare eller familjepedagog inom två arbetsdagar. Tillsammans med dessa görs en bedömning om det behövs en akut insats i familjen.

Klarar vi inte detta lovar vi att omgående kontakta dig för att ge en förklaring. 

Vår verksamhet omfattas av sekretess om personliga uppgifter.

Andra språk/Other Languages

MiD_facebook

MidH - Markaryds initiativ för din hälsa, är en sida som drivs i drogförebyggande syfte av öppenvården i Markaryds kommun.

KontaktpersonVerksamhetschef IFO
Inger Ohlin
0433-72046

 

Sida skapad 2010-03-09
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-09-28