Ensamkommande flyktingbarn

HVB Lyktan och Gnistan
Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande flyktingungdomar i Markaryds kommun. I verksamheten arbetar enhetschef, biträdande enhetschef och vägledare. Det finns personal på HVB Lyktan under dygnets alla timmar.
Det kommer dagligen asylsökande barn- och ungdomar utan vårdnadshavare till Sverige. Huvudparten av ungdomarna är pojkar mellan 15-18 år som under tiden de väntar på asyl bor i kommunala boende runt om i Sverige. 1 januari 2014 infördes en lagförändring som ger Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn och ungdomar till samtliga kommuner i landet, oavsett om kommunen tecknat avtal om mottagande eller inte. Antalet anvisade till kommunen bestäms av ett s.k. fördelningstal. Fördelningstalet för Markaryds kommun är 10 platser för asylsökande under 2015.

Lyktan – asyl avdelning
HVB Lyktan är boende för ensamkommande asylsökande pojkar mellan 16-18 år. På Lyktan bor ungdomarna under tiden deras asylärende prövas av Migrationsverket.

Gnistan – PUT avdelning
HVB Gnistan är ett boende för ensamkommande pojkar som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT). På Gnistan bor ungdomarna under tiden de integreras i samhället. De får pedagogiskt stöd av personal för att lära sig ta hand om sig själva och sitt framtida hem.

Utsluss lägenheter
När ungdomarna uppnått tillräcklig ålder och mognad för att klara av att bo utan närvarande personal, kan de få möjlighet att flytta ut i en kommunalt hyrd lägenhet. De har fortfarande regelbunden kontakt med vägledare från HVB hemmet men ansvarar själva för sin vardag. 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-02-23
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-01-13