Faderskap

När föräldrar som är gifta får barn anses mannen i äktenskapet som pappa. Detta gäller även om mamman gift sig under graviditeten.

Om mamman inte är gift när barnets föds ska ett faderskap fastställas genom en särskild bekräftelse eller via domstol.

Det är socialnämnden i den kommun där mamman är folkbokförd när barnet föds som är skyldig att se till att faderskapet blir fastställt. Socialnämnden kontaktar mamman efter det att barnet är folkbokfört.

Om förälder vill upprätta faderskapsbekräftelse redan innan barnet är fött kan man själv kontakta socialnämnden. Socialnämndens godkännande av bekräftelsen lämnas ut efter det att barnet är fött.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-08-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22