Familjebehandling

Välkommen till familjebehandlingen på Familjecentralen Lönnen!

Här kan du som förälder med barn mellan 0-18 år få stöd och hjälp med förändringsarbete i familjen. Behovet av stöd ser olika ut för alla och vi kan erbjuda stödsamtal, barnsamtal och familjesamtal. Vi arbetar bl.a. med samspelet i familjen, rollfördelning, samarbetsövningar, kommunikation, gränssättning och konsekvenser.

Vid behov arbetar vi även med nätverket runt familjen.

Vid direktkontakt med oss familjebehandlare, på telefon 0433-72101 eller 0433-72409, erbjuder vi 5 rådgivande samtal utan dokumentation.

För vidare kontakt ansöker ni om hjälp hos socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp på telefon 0433-72074. Behandlingen är kostnadsfri.

Vi familjebehandlare arbetar på uppdrag av socialsekreterarna och tillsammans med er familjer kommer vi överens om målet med arbetet. Tanken är att ni föräldrar ska finna glädje i föräldraskapet och hitta nya strategier för att möta era barns behov.

Hela familjen är delaktig
Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Behandlingstiden varierar
Hur länge en familj behöver stöd varierar givetvis. Vanligtvis pågår en behandling omkring sex månader, men kan också vara kortare.

Våra träffar
Vi träffar familjen i våra lokaler på Familjecentralen på Kungsgatan 34 i Markaryd eller hemma hos familjen. Ibland kan även sociala aktiviteter ingå som en del av behandlingen. Träffarna sker på vardagar, vanligtvis på dagtid men ibland även på kvällstid.

Broschyr om familjebehandling!

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-04-10
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-18