Att vara familjehem

Vad innebär det att vara familjehem?
Att var familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag, men det ger också mycket glädje och stimulans till familjen. I familjehem behövs ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.
Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet.
Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Våra familjehem ingår i ett stödsystem som innebär
- Att de har vardagshandledning vid behov
- Planerade och oplanerade hembesök av familjehemssekreterare minst 1 gång/termin
- Vid akuta fall tillgång till familjehemssekreteraren på helger och kvällar
- Att de deltar i träffar med andra familjehemsföräldrar för information och utbyte av   erfarenheter
- Att de får handledning, både individuell och i grupp
- Att de får obligatorisk utbildning, vid komplexa uppdrag mer specifik vidareutbildning
- Att de har tillgång till avlastning

Vill du bli familjehem?

Här finns en blankett för intresseanmälan!

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-11-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22