Försäkringsskydd

Försäkringsskydd för familjehemsplacerade personer

Vad gäller då en familjehemsplacerad orsakar en skada i hemmet som han/hon är placerad i?
Skulle en familjehemsplacerad orsaka en skada i hemmet (sakskada), eller på någon av de andra personer som bor i hemmet (personskada) så ersätter kommunen dessa skador. Detta gäller även om orsaken till skada är uppsåtlig. Det vill säga att skadan har orsakats med flit.

Vad gäller då en familjehemsplacerad orsakar en skada ”utanför” hemmet som han/hon är placerad i?
Orsakar den familjehemsplacerade en skada för någon som inte tillhör familjen (till exempel en granne, kamrat eller okänd) så ersätter kommunen endast sakskador. Personskador som drabbar andra än de som bor i det mottagande familjehemmet ersätts inte.

I de fall personskada har drabbat någon annan än de som tillhör familjehemmet, blir den familjehemsplacerade själv ersättningsskyldig för skadan han/hon orsakat. Familjen övertar inte något betalningsansvar. Det finns dock en möjlighet för familjehemmet att i detta fall använda sin egen hemförsäkring. Detta under förutsättning att den familjehemsplacerade är folkbokförd på familjens adress, samt att skadan inte var uppsåtlig/avsiktlig. Är skadan avsiktlig gäller bara försäkringen om personer är under 12 år.

I de fall som kommunen ersätter skador finns dock en begränsning för hur mycket kommunen ersätter.
Vid sakskador, till exempel på hus, bilar, möbler eller maskiner, är den högsta ersättningen som kommunen betalar ut 2 miljoner kronor. Gällande pengar och värdehandlingar är ersättningen begränsad till maximalt 5 000 kronor.

Vid personskador är högsta ersättningen 10 miljoner kronor.
Ersättningen beräknas efter skadeståndsrättsliga regler.

Vad gäller då en familjehemsplacerad skadar sig själv?
En olycksfallsförsäkring gäller för den som är familjehemsplacerad. Med olycksfall avses att skadan skall vara plötslig och ofrivillig. Det vill säga undantag görs om personen avsiktligt skadar sig själv. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt – oavsett var personen befinner sig.

Försäkringen täcker bland annat läkarvård, mediciner och vissa resekostnader i samband med vård samt ett invaliditetskapital om skadan leder till invaliditet. Detta utan självrisk.

Observera att detta endast är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Detta är en kort sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkor som skadorna regleras efter.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-11-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22