Intresseanmälan

Hur blir jag familjehem?
Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan. Du blir därefter kontaktad av familjehemssekreterare. Du kan även ringa direkt till familjehemssekreteraren. Kontaktuppgifter hittar du till höger.
Vad händer sedan?
Det är socialnämnden som beslutar om någon kan bli familjehem, efter att en utredning är gjord. Även släktingar, andra närstående eller bekanta som känner barnet på annat sätt måste utredas och godkännas som familjehem.
Utredningen görs av familjehemssekreteraren som träffar dig och din familj i ditt hem, vid flera hembesök och sedan gör djupintervjuer med de vuxna i familjen.
Rekryterarna bedömer, i dialog med dig, vilken familj och vilket barn som passar bäst för varandra.

Vill du bli familjehem?

Här finns en blankett för intresseanmälan!

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-11-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22