Alkohol och droger

Har du eller har du haft en förälder som dricker för mycket?
Har du en förälder som tar droger?
Har du någon annan viktig vuxen i din närhet som missbrukar?
Vill du ha någon att prata med? 

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Läs mer om hjälp från socialtjänsten!

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-09
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-24