Dyslexi

Skolan ansvarar för att barnen med läs- och skrivsvårigheter får hjälp. När en elev har läs- och skrivsvårigheter gör skolpersonal en kartläggning av svårigheter och eventuella behov före att eventuella åtgärder sätts in. Hjälpmedel finns att använda men trots det kan det ta lång tid innan tydliga förbättringar sker. Rektorn vid skolan ansvarar för detta arbete.

Verksamheter dit du kan vända dig

Skola och barnomsorg
Tel. 0433-720 00 

Grundskolor i kommunen

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-25
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-05