Ekonomiska problem

En del familjer har inte råd med lika mycket saker som andra har. Det kan handla om sådant som kostar pengar i skolan, till exempel utflykter. Det kan också handla om fritidsaktiviteter, som biobiljetter eller medlemsavgiften i fotbollsklubben. Barnen i de här familjerna hamnar då lätt lite utanför, både i skolan och på fritiden.

I Sverige så finns det en nedre gräns för hur lite pengar en familj ska kunna leva på. Det är för att garantera att alla har en bostad, mat och kläder. Det är socialtjänsten i kommunen som kan hjälpa till och man har en inkomst som är under miniminivån.

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Läs mer om socialtjänsten!

Elevhälsan

Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-10
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-24