Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd i vardagen. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till. Dina föräldrar kan vända sig till LSS-handläggare i Markaryds kommun för att få information om olika stödinsatser och för att göra en ansökan om stöd.

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonLSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Utvecklingssamordnare
Ulla-Britt Seveborn
0433-72069

 

Sida skapad 2013-09-25
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22