Mobbning och kränkande behandling

Om någon är taskig och elak mot dig, kroppsligt eller genom att säga elaka saker, är det viktigt att du berättar detta för din mentor, sjuksköterska eller kurator på skolan. Det spelar ingen roll om det händer i skolan, på fritiden eller via nätet. Varken du eller någon annan ska behöva bli utsatt för mobbning eller kränkningar.

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-11
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-05