Problem i skolan

Att gå i skolan är kanske inte lika roligt för alla alltid. Om du inte tycker att det känns bra att gå i skolan kan detta bero på olika saker. Det kan vara bra att prata med någon vuxen på skolan, kanske din mentor eller kuratorn på skolan. Det kan också kännas bra att prata med någon annan vuxen som finns i din närhet, kanske en förälder, släkting eller en kompis förälder.

Stöd till barn/elev i förskola och skolan

Vårdnadshavare som har funderingar kring sitt barns situation i förskolan eller skolan kan vända sig till förskolechefen, rektorn eller personalen som arbetar med barnet/eleven.
Skolorna har tillgång till skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.
Förskolan har tillgång till specialpedagog med inriktning förskolan och skolpsykologen bistår med handledning till förskolans personal.
 
Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-25
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22