Våld och övergrepp

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi tillsammans vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få hjälp och eventuellt skydd samt ges möjlighet till en förändrad situation.

Vad kan du göra?
Om du tror att ett barn eller ungdom far illa eller har problem bör du anmäla detta till socialtjänsten, som i  kommun utgörs av IFO barn och familj. Du måste inte vara säker, det räcker med att du misstänker att ett barn far illa. Det är socialtjänsten som har utredningsansvaret.

Hur anmäler du?
Du kan ringa, skicka e-post eller skriva ett brev till IFO barn och familj. Är du tveksam om du skall göra en anmälan kan du kontaktaIFO barn och familjför råd. Du behöver inte nämna vem du är eller vem anmälan gäller.

Kan du vara anonym?
Ja, du kan vara anonym. IFO barn och familj tar alltid din anmälan på största allvar oavsett om den är anonym eller inte.

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-25
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22