Stöd och hjälp till barn och unga

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland, då kan det kännas skönt att ha någon att prata med om det som känns jobbigt. Vi tycker det är viktigt att du vet vilket stöd och vilken hjälp du kan få, både från din kommun, Region Kronoberg och olika typer av frivilligorganisationer.

På dessa sidor finns information om vart du kan vända dig om du behöver stöd och hjälp.
Genom att klicka dig vidare hittar du:

- Kontaktuppgifter till verksamheter som erbjuder stöd och hjälp
- Länkar till 1177.se där du kan hitta information om olika svårigheter
- Länkar till olika organisationer som kan ge råd och stöd


Akutverksamhet/akut situation
Social jour (fredag kl 16.00- måndag kl 08.00)
Nås via SOS-Alarm tel 112

Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till nästa vardag ringer du SOS Alarm tel 112

Alkohol och droger

Brister i föräldraskap

Dyskalkyli - svårigheter i matematik

Dyslexi 

Dödsfall

Ekonomiska problem

Funktionsnedsättning 

Ilska och utbrott

Kriminalitet

Kris i livet

Mobbning och kränkande behandling

Problem hemma

Problem i skolan

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Stress

Våld och övergrepp

 

 

 

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-06-19
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-24