Brister i föräldraskap

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda.
För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Men ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till. Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar.

Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon. Barnet eller ungdomen får sköta sig själv och får inte tillräckligt med skydd av sin förälder. Det finns också en emotionell omsorgsbrist.

Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. En psykisk sjukdom kan göra det omöjligt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att det inte finns plats för barnets behov. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.
Källa: BRISBarnperspektivet

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Läs mer om socialtjänsten!

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.
 
Föräldrastöd
Vi erbjuder kontinuerligt Ömsesidig respekt (för dig med barn 0-1 år), Aktivt föräldraskap 1-5 år, Aktivt Föräldraskap 7-12 år, Nya Steg (för dig med barn i åk.6) samt Föräldracafé (för dig med barn i tonåren). 
Madlen Sandström
Tel: 0433-722 65

Gruppverksamhet kan du få genom Sirius eller Glimten. 
Den finns för barn som är eller varit utsatta för våld, upplevt våld eller missbrukande vuxna.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef IFO
Anna-Carin Pålsson
0433-72074

Telefontid vardagar 09.00 - 10.00

Sida skapad 2010-08-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-24