Dyskalkyli

Om du har svårigheter i matematik ska skolan göra en utredning för att kartlägga dina behov. Rektor vid skolan ansvarar för att utredningen görs. Du kan kontakta din lärare, skolsköterska eller kurator för att prata om du upplever att du har svårigheter i matematik.

Verksamheter dit du kan vända dig
Skola och barnomsorg
Tel. 0433-720 00

Grundskolor i kommunen

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-06-03
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-05