Problem hemma

Har du det jobbigt hemma? Det kan kännas svårt att prata med dina föräldrar om det. Då finns det andra vuxna som du kan prata med och som kan hjälpa dig och även dina föräldrar. Du och alla andra barn och ungdomar har rätt till kärlek, omvårdnad och att bli respekterad. Nedan hittar du kort information och länkar till verksamheter dit du kan vända sig både som barn, ungdom och förälder för att få stöd och hjälp.

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-06-03
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22