Vårdnad, Boende, Umgänge

Markaryds kommun har tillsammans med Ljungby och Älmhults kommuner ett gemensamt familjerättscenter igenom individ- och familjeomsorgen.
Älmhults kommun är värdkommun med service för de tre nämnda kommunerna.

Familjerätten arbetar med samarbetssamtal, vars mål är att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som rör barnen och hitta ett bra föräldrasamarbete. Om föräldrarna enas om vårdnad, boende och umgänge kan man teckna juridiskt bindande avtal.

Familjerätten arbetar även på uppdrag av tingsrätten med boende, umgänges- och vårdnadsutredningar.Andra arbetsuppgifter inom familjerätten är faderskapsutredningar och adoptioner.

Hos familjerätten kan ni får kostnadsfria rådgivningssamtal, samtalen förs under sekretess.

Länk till familjerättscentrat i Älmhults kommun!

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter
Familjerätten i Älmhult, Ljungby och Markaryd
Telefontid måndag - fredag kl. 08:15 - 09:15
0476 - 552 73, Markaryds kommun
0476 - 553 85, Älmhults kommun
0476 - 553 84, Ljungby kommun
växel 0476 - 550 00

Sida skapad 2010-08-18
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22