Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?
Försörjningsstöd är ett bistånd som är det yttersta skyddsnätet. Om du inte har pengar så att du klarar dig själv, kan du ansöka om att få hjälp med pengar till hyra, mat, hygienartiklar och andra utgifter som t.ex. el, medicin, barnomsorg, läkarvård, hemförsäkring, fackavgift och vissa resor. Alltså kostnader som du har för att klara ditt dagliga liv.

Kan jag få försörjningsstöd?

För att du ska få pengar måste du först försöka att lösa situationen på egen hand, t.ex. undersöka möjligheten till ersättning/bidrag från andra, som försäkringskassa eller a-kassa.

Du kan behöva tvingas sälja till exempel bilar eller fastigheter och först använda sparade pengar eller fonder innan du kan få försörjningsstöd.

Försörjningsstöd kan inte användas för att betala av studielån eller andra skulder.

Vid föräldraledighet måste du ta ut full föräldrapenning, sju dagar per vecka. Du ska också, senast fyra månader innan dina ersättningsdagar tar slut, ansöka om barnomsorg.

Hur mycket pengar du får och behöver är beroende av om du har familj, hur du bor och om du har andra inkomster. Kontoinsättningar påverkar din rätt till bistånd.

Vad behöver jag göra för att få försörjningsstöd?

Det är ingen rättighet att behålla försörjningsstöd om du en gång har fått det beviljat, utan det görs en ny bedömning vid varje ansökan, som görs en gång i månaden. Vi arbetar efter arbetslinjen att du ska bli självförsörjande och inte behöva försörjningsstöd för att klara vardagen.

Om du ska ha rätt till att få försörjningsstöd måste du uppfylla vissa krav:

Om du är arbetslös eller arbetar deltid men inte klarar dig på den inkomsten måste du söka arbeta aktivt. Det betyder att du måste söka alla arbeten som du har utbildning för, erfarenhet av och möjlighet att klara av. Du måste även söka arbete som är inom pendlingsavstånd. Om du får ett arbete måste du tacka ja till det.

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk måste en läkare sjukskriva dig.

När du får ett arbete, eller din familjs inkomst förändras måste du genast meddela dessa förändringar till din socialsekreterare så att ditt försörjningsstöd kan ändras.
Om förändringar inte meddelas har socialsekreteraren rätt att göra en polisanmälan om bidragsbrott

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

För att ansöka om försörjningsstöd ringer du kommunens växel,
telefon: 0433-720 00 Måndag – Fredag klockan 9-10
och bokar ett besök med en socialsekreterare.

På besöket får du en ansökningsblankett där du ska redovisa dina utgifter, inkomster och tillgångar. Uppgifterna ska du styrka med inkomstspecifikationer, räkningar, kvitton med mera.

Vårt mål är att du ska få beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar från att du har lämnat in alla handlingar.

Försörjningsstöd betalas sedan ut till ditt bankkonto.

Om jag inte får försörjningsstöd
Om du inte får pengar till allt eller delar av det du ansöker om finns möjlighet att överklaga beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och den lämnar du till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.
I överklagan tar du upp varför du tycker beslutet är fel och hur du tycker beslutet ska ändras. Överklagan skickas sedan vidare till Förvaltningsrätten.

Vem handlägger min ansökan?
Det är socialsekreterare som arbetar med att utreda och besluta om försörjningsstöd.

I Markaryds kommun är det Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen som har ansvaret för försörjningsstöd.

Sekretess

All personal som arbetar med försörjningsstöd har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. I vissa fall häver annan lagstiftning socialförvaltningens sekretess.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef
Åsa Bevenmark
0433-72408
Sida skapad 2018-04-17
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-17