Försörjningsstöd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som det ofta kallas, om du saknar inkomster till din dagliga tillvaro. 

Riksdagen har bestämt att hjälp kan ges till skäliga kostnader för:

- Livsmedel

- Kläder och skor

- Lek och fritid

- Hälsa och hygien

- Dagstidning, telefon och TV-avgift 

Regeringen bestämmer varje år hur mycket du kan få oavsett var du bor i Sverige. Den bestämmer också hur mycket pengar ett hushåll kan få beroende på antalet personer och åldrar. Socialtjänsten kan beräkna ett lägre belopp om det finns särskilda skäl för det.

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för:

- Boende

- Hushållsel

- Arbetsresor

- Hemförsäkring

- Läkarbesök och medicin

- Medlemsskap i facklig organisation och arbetslöshetskassa

För dessa kostnader finns ingen fastställd norm utan vi gör en utredning om dina individuella behov och kostnader.

Du kan också ansöka om mer eller mindre tillfälliga behov.

Det kan vara t ex kostnader för tandvård eller glasögon.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Du som inte klarar att försörja dig själv har rätt till försörjningsstöd, under förutsättning att du har gjort allt du kan för att försörja dig.

Om du är arbetslös måste du till exempel först söka alla lediga arbeten, som du klarar av inom pendlingsavstånd.

Vi gör alltid en individuell bedömning före beslut tas.

Det innebär att du kan få försörjningsstöd om du har inkomster, inklusive bidrag av olika slag, som är lägre än en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå prövas individuellt. Bland annat utifrån hur många som tillhör hushållet. 
Observera att försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Till vår hjälp för att bestämma nivån använder vi riksnormen samt socialnämndens riktlinjer för försörjningsstöd.

Vill du göra en provberäkning för att se om du kan vara berättigad till bidrag klicka på länken nedan:

Provberäkna här!


Hur gör jag för att söka hjälp?

Ring på vår telefontid, vardagar 09.00 - 10.00 för att boka tid för besök. 

Kontakta oss om du söker hjälp eller vill ha mer information. Du kan ringa oss eller skicka e-post. Söker du oss genom ett obokat besök så är vi oftast upptagna. Därför är det bäst om du ringer eller skickar e-post.

Ansökningsblankett finns hos handläggaren. 

 

Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Lättläst om överklagan!

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på någon del av din ansökan.
För att se hur du gör för att överklaga ett beslut, klicka på Överklagande i högerkanten på denna sida. 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonÖverförmyndare
Berit Nilsson
0433-722 01

Sida skapad 2010-04-14
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-02-02