Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Färdtjänst

Lättläst hittar du här!

Lättläst om överklagan!

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den kan sökas av dig med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. För att  kunna söka om tillstånd måste man vara folkbokförd i Markaryds kommun. När du vill ansöka om färdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggarna. 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läkarintyg

Läs mer i broschyr...

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är avsett för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver resa mer än sex mil från bostaden. Resor med riksfärdtjänst beviljas för varje enskild resa. När du vill ansöka om riksfärdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren   

Så här beställer du resor med färdtjänst

Du beställer dina resor på telefon: 0433-10350
Vardagar kl 08-17
Jourtid vardagar kl 06-07 samt 17-21
Lörd/sönd samt röda dagar/helgdagsaftnar kl 08-21
 

Andra språk/Other Languages

Blanketter

Ansökan färdtjänst

Ansökan riksfärdtjänst 

Anvisning till ansökan om riksfärdtjänst 

Du som har en funktionsnedsättning med svårt att gå eller åka buss kan få färdtjänst.

Riksfärdtjänst finns för längre resor.

Vi har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte berättar för andra vad du sagt till oss.

 

Vill du veta mer, eller ansöka om färdtjänst, kan du ringa färdtjänsthandläggare.
Ring telefonnummer 0433 – 720 00.
 

Vill du skicka mail så är adressen:
soc@markaryd.se
 

Vill du skriva brev till oss så är adressen:

Markaryds kommun

Färdtjänsthandläggare
Box 74

285 22 Markaryd

KontaktpersonBiståndshandläggare
Sabina Tuvesson
0433-72334


Biståndshandläggare
Josefin Johansson
0433-72423
Sida skapad 2010-04-15
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2018-08-21