Boenden

För att få en bostad krävs det att du beviljas det av din LSS-handläggare.
Våra bostäder med särskilt stöd är anpassade efter dina personliga behov. Målet är att du ska ha ett så självständigt liv som möjligt. I bostaden finns personal som har kompetens om ditt funktionshinder och kan ge dig det personliga stöd du behöver, hjälpa dig att planera och sköta ditt hushåll samt fritidsaktiviteter. Du bor i en egen lägenhet med tillgång till ett gemensamt utrymme där du kan umgås med andra. Tillsammans med din kontaktpersonal och anhörig gör du en genomförandeplan där du beskriver hur du vill ha ditt stöd utformat.

Gruppbostad
En gruppbostad består av ett mindre antal personer. De boende har ett stort tillsyns- och omsorgsbehov och personal finns närvarande dygnet runt.
Gruppbostad LSS: Mjärydsvägen, Kylhultsvägen, Kvarngatan
Gruppbostad LSS Psykiatri: Björkbacken

Servicebostad
En servicebostad består av fler antal personer som bor i samma område. De som bor i en servicebostad är mer självständiga men har tillgång till personal i närheten. Det finns även gemensamma utrymmen för den som har behov av sällskap
Servicebostad: Kyrkogatan
 
Vill du veta mer, kontakta enhetschef eller LSS-handläggare.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef LSS-boende
Malin Wideberg
0433-72392


LSS-handläggare
Carina Jönsson-...
0433-72395


Handläggare LSS/SoL
Anna Forsback Lind
0433-72393
Sida skapad 2010-04-15
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-01-10